Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Bydgoska WIOSNA WIRTUALI

#zostańwdomu

Bydgoska WIOSNA WIRTUALI

WIOSNA WIRTUALI 2020

Wobec konieczności zamknięcia instytucji dla odbiorców z zewnątrz od dnia 13 marca br. do odwołania, zachodzi konieczność dokonania zmian w sposobie dotychczasowego działania, czyli przygotowania i zaprezentowania oferty kulturalnej MCK w okresie tzw. społecznej kwarantanny – stąd idea zastąpienia programu Wiosny Festiwali 2020 serią specjalnie przygotowanych wydarzeń z przeznaczeniem do emisji na platformach internetowych i w social mediach, pod wspólną nazwą Wiosna Wirtuali (15.04. – 31.05.2020). Jest to również działanie, którego jednym z głównych celów jest wsparcie lokalnych, bydgoskich artystów dostępnymi zasobami (środki finansowe, infrastruktura techniczna i lokalowa), pozbawionych w kontekście pandemii z dnia na dzień źródeł zarobkowania. W ten sposób, de facto, łagodzi to skutki nagłego, a niezależnego i spowodowanego czynnikami zewnętrznymi kryzysu w branży usług kulturalnych.